Lær å hekle!

Å lese en oppskrift:
Mange synes det å lese en oppskrift er helt umulig. Egentlig er det ikke så vanskelig, man må bare lære seg kodene.
Det første man må kunne, er å forstå forkortelsene og hvordan de ulike maskene lages som jeg har beskrevet under.
Når det feks står at du skal hekle "4lm og sett de sammen i en ring med 1kjm" betyr det at man skal hekle 4 luftmasker (se beskrivelse og tegning under) og lage en kjedemaske (se beskrivelse og tegning under) gjennom den første luftmasken du heklet.
Så må man forstå enkelte andre ting. Feks når det står *4lm, fm i neste fm*, gjenta (fra) *...* totalt 6 ganger, betyr det at du skal hekle 4lm så 1fm totalt 6 ganger før du går videre. "i neste fm" betyr en fm bortenfor den du nettopp heklet i fra omgangen før.
"= 6 lm-buer" betyr at når du har heklet dette, skal du ha 6 buer laget av luftmasker.

Forkortelser:

lm - luftmaske
fm - fastmaske
kjm - kjedemaske
hlv (hst) - halvstav
st (stv) - stav
dbst - dobbelstav
m - maske
omg.: omgang, når man hekler i ring kalles hver runde én omgang.
kast: surr tråden en halv gang rundt nålen.


Masker:

lm: Legg opp luftmasker (se bildene under). Man begynner alltid med lm.
Lag en løkke på tråden og dra nye løkker ved å dra ny tråd gjennom løkken og stramme den gamle løkken.

kjm: ta nålen ned i en luftmaske, hent tråden og dra den gjennom både lm og den andre masken du har på nåla. Dette brukes mye når man tar sammen til en ring i begynnelsen av et arbeid og når man avslutten en omgang for å få en tettest mulig sammensetning mellom begynnelsen og slutten av omgangen.

fm: ta heklenålen gjennom en lm, hente tråden og dra nålen med ny tråd samme veien ut igjen, nå har du to masker på nålen. Hent ny tråd og dra igjennom begge maskene (se tegningen under).

hlv: ta et kast på nålen, ta nålen gjennom lm, hent tråd og dra tilbake gjennom lm, nå har du tre masker på nålen, hent tråd og dra denne gjennom alle tre maskene.

st: ta et kast på nålen, ta nålen gjennom lm, hent tråd og dra talbake igjennom lm, hent tråd og dra igjennom de to første maskene, hent tråd og dra igjennom de to siste maskene (se tegningen under).


dbst: akkurat som st, bare at man tar to kast på heklenålen før man tar den gjennom lm, hent tråd og dra gjennom to masker av gangen og hent tråd på nytt til du bare har en maske igjen på nålen.
Sånn kan man også lage trippel- og frippel-staver, med tre og fire kast på nålen, men enkle og doble staver er mest brukt, frippelstaver så og si aldri.


Trykk på bildene for å se de i større format:Bildene er hentet fra 
hekleogstrikkeoppskrifter.com


Øking:
Lag flere masker i samme maske (fra forrige omg.) i stedet for å gå videre til neste maske (fra forrige omg.) når du skal lage en ny.

Felling:

3-m-st felling: lag 3st, men på hver av st trekker du ikke tråden igjennom siste m, sånn at etter 1. st har du 2 m på nålen, eller 2. st har du 3 m på nålen og etter 3. st har du 4 m på nålen. Først etter 3. st drar du en tråd gjennom alle 4 m. Stavene vil nå være hver for seg nederst og samlet øverst.

Dette fungerer på samme måte med utallige antall m, samt med dblst (og trippel osv...).

Klaser:
3-m-st klase: Akkurat som felling, bare at alle tre stavene festes i samme maske fra den tidligere omgangen. Da vil maskene både være festet på samme sted nederst og øverst og ser ut som en klase med masker. Du har verken økt eller felt masker.

Dette fungerer også på samme måte med utallige antall m, samt med dblst osv.